Brak pluginu Flash

PROJEKTY SŁUŻBY ZDROWIA


Adaptacja pomieszczeń bunkra
do terapii megawoltowej
Kalisz, ul. Kaszubska 12
projekt i realizacja 2014

Budynek Radioterapii
architektura wnętrz
Kalisz, ul. Kaszubska 12
projekt i realizacja 2013

Projekt innowacyjnego
Centrum Radioterapii w Holandii
projekt koncepcyjny 2013

Oddział Onkologii
i apteka cytostatyków
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kalisz, ul. Toruńska 7
projekt i realizacja 2012

Ośrodek Radioterapii
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kalisz, ul. Toruńska 7
I nagroda w konkursie
projekt 2010-2011
realizacja 2012-2014

Gabinety lekarskie i zabiegowe
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 28/30
projekt i realizacja 2009-2010
Sala zabiegowa otrzymała
III nagrodę w międzynarodowym
konkursie fotograficznym
firmy Alvo Medical w 2014
jako przyjazne wnętrze medyczne

Adaptacja pomieszczeń bunkra
do terapii megawoltowej
Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii
Szczecin, ul. Strzałowska 22
projekt i realizacja 2008

Koncepcja modernizacji Zakładu
Diagnostyki Obrazowej
Szpital Wojewódzki
Zielona Góra, ul. Zyty 26
projekt 2008

Adaptacja pomieszczeń bunkrów
do terapii megawoltowej
Szpital Wojewódzki
Zielona Góra, ul. Zyty 26
projekt i realizacja 2007

Koncepcja rozbudowy i modernizacji
Zakłady Brachyterapii
Szpital Wojewódzki
Zielona Góra, ul. Zyty 26
projekt 2006

Oddział Gastroenterologii
Szpital Kliniczny UM nr 2
Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
projekt i realizacja 2004-2006

Budynek Radioterapii
w Lubuskim Ośrodku Onkologii
Szpital Wojewódzki
Zielona Góra, ul. Zyty 26
I nagroda w konkursie
projekt i realizacja 2004-2007

Oddział Kardiochirurgii z blokiem
operacyjnym, 4 Wojskowy Szpital
Kliniczny we Wrocławiu
Wrocław, ul. Weigla 5
projekt i realizacja 2000-2003

Koncepcja rozbudowy
Ośrodka Onkologicznego
Wojewódzki Szpital Zespolony nr 1
Rzeszów, ul. Szopena 2
projekt 1998

Adaptacja pomieszczeń bunkrów
do terapii megawoltowej
Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii
Szczecin, ul. Strzałowska 22
projekt i realizacja 1997

Adaptacja pomieszczeń bunkra
do terapii megawoltowej
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław, pl. Hirszfelda 12
projekt i realizacja 1996

Koncepcja modernizacji
Zakładu Telegammaterapii
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław, pl. Hirszfelda 12
projekt 1996

Budynek Radioterapii
Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii
Szczecin, ul. Strzałowska 22
projekt i realizacja 1995-1998
obiekt zgłoszony do nagrody roku SARP

Przychodnia Onkologiczna
Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii
Szczecin, ul. Pokoju 1
projekt 1994

Budynek Radioterapii
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław, pl. Hirszfelda 12
projekt i realizacja 1993-1996